Reklama serwisu

Poni?ej przedstawiamy wszystkie formy reklamy w serwisie jedzenie.info.pl
Kliknij wybran? pozycj?, by zapozna? si? ze szczegó?ami i cennikiem oraz skorzysta? z oferty.

Pakiet Starter

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firm.


Pakiet Podstawowy

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 1 numer telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 1 adres e-mail,
 • 1 adres www,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

Zak?adka przedstawia bran?e oraz zasi?g dzia?alno?ci firmy.

 

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm.


Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.


Pakiet Standard

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

Zak?adka przedstawia bran?e oraz zasi?g dzia?alno?ci firmy.

3. O firmie

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

Zak?adka zawiera 3 produkty/us?ugi, w których istnieje mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 5 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px, z czego jedno widnieje jako zdj?cie g?ówne produktu,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych w opisie produktu,
 • 3 linków wychodz?cych w dodatkowej zak?adce „Pliki do pobrania”.

 

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm.


Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji. 


Pakiet Standard plus


Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.


2. Bran?e i zasi?g

Zak?adka przedstawia bran?e oraz zasi?g dzia?alno?ci firmy.

 

3. O firmie

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

 

4. Oferta

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

 

5. Produkty i us?ugi

Zak?adka zawiera do 200 produktów/us?ug, w których istnieje mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 5 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px, z czego jedno widnieje jako zdj?cie g?ówne produktu,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych w opisie produktu,
 • 3 linków wychodz?cych w dodatkowej zak?adce „Pliki do pobrania”.

 

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? umieszczenia do 30 referencji i nagród rocznie.

7. Publikacje

Bezp?atne artyku?y na stronie g?ównej portalu, w których istnieje mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2-3 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

8. Do pobrania

Mo?liwo?? dodania do 30 plików do pobrania rocznie.

 

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji. 


Pakiet Premium

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

Zak?adka przedstawia bran?e oraz zasi?g dzia?alno?ci firmy.

 
3. O firmie

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.


4. Oferta

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

 

5. Produkty i us?ugi

Zak?adka zawiera do 200 produktów/us?ug, w których istnieje mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 5 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px, z czego jedno widnieje jako zdj?cie g?ówne produktu,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych w opisie produktu,
 • 3 linków wychodz?cych w dodatkowej zak?adce „Pliki do pobrania”.

 

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? umieszczenia do 30 referencji i nagród rocznie.

 

7. Publikacje

Bezp?atne artyku?y na stronie g?ównej portalu, w których istnieje mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2-3 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

 

8. Do pobrania

Mo?liwo?? umieszczenia do 30 plików do pobrania rocznie.

9. Galeria

Mo?liwo?? umieszczenia do 200 zdj?? rocznie o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px.

10. Video

Mo?liwo?? umieszczenia do 40 video rocznie.

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm,
 • E-mailing – 1 wysy?ka do ca?ej bazy e-mailingowej portalu,
 • Pozycjonowanie firmy w wybranej kategorii Katalogu Firmy lub Katalogu Produktów na okres 2 miesi?cy na pierwszym dost?pnym miejscu.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji. 


Pakiet Exclusive

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

Zak?adka przedstawia bran?e oraz zasi?g dzia?alno?ci firmy.

 
3. O firmie

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

 

4. Oferta

Mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.


5. Produkty i us?ugi

Zak?adka zawiera do 200 produktów/us?ug, w których istnieje mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 5 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px, z czego jedno widnieje jako zdj?cie g?ówne produktu,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych w opisie produktu,
 • 3 linków wychodz?cych w dodatkowej zak?adce „Pliki do pobrania”.

 

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? umieszczenia do 30 referencji i nagród rocznie.

 
7. Publikacje

Bezp?atne artyku?y na stronie g?ównej portalu, w których istnieje mo?liwo?? umieszczenia:

 • tre?ci do 2-3 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

 

8. Do pobrania

Mo?liwo?? umieszczenia do 30 plików do pobrania rocznie.

9. Galeria

Mo?liwo?? umieszczenia do 200 zdj?? rocznie o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px.

10. Video

Mo?liwo?? umieszczenia do 40 video rocznie.
 

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm,
 • E-mailing – 1 wysy?ka do ca?ej bazy e-mailingowej portalu,
 • Pozycjonowanie firmy w wybranej kategorii Katalogu Firmy lub Katalogu Produktów na okres 4 miesi?cy na pierwszym dost?pnym miejscu,
 • Baner reklamowy na okres 8 tygodni.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji. 


Pakiet Niestandardowy

Pakiet niestandardowy daje mo?liwo?? samodzielnego stworzenia wpisu. Wystarczy wybra? interesuj?ce zak?adki:

 • Dane kontaktowe,
 • Bran?e i zasi?g,
 • O firmie,
 • Oferta,
 • Produkty i us?ugi,
 • Referencje i nagrody,
 • Publikacje,
 • Do pobrania,
 • Galeria,
 • Video.
上海福彩 哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Je?li chcia?by?, aby Twoja firma pojawia si?, jako jedna z pierwszych w momencie, gdy u?ytkownik portalu po wej?ciu w Katalog Firm wejdzie w bran??, w której dzia?asz to Pozycjonowanie w Katalogu Produktów jest w?a?nie dla Ciebie.

O pozycji firmy innych decyduje los lub pierwsze litery w nazwie, natomiast o pozycji swojej firmy zdecyduj sam, poniewa? dostajesz opcj? wyboru kolejno?ci losowej b?d? alfabetycznej.  W ka?dej kategorii istnieje mo?liwo?? wykupienia jednej z pi?ciu pozycji, które nie s? rotowane. Oznacza to, ?e Twoja firma nie b?dzie wy?wietlana zamiennie z kilkoma innymi. Wykupujesz miejsce na wy??czno??.


UWAGA!

 1. Sprzeda?y podlega wy??czenie pierwsze, aktualnie wolne miejsce. Skontaktuj si? z nami, a dowiesz si? jak zaprezentowa? Twoj? firm?.
 2. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Po wykupieniu okre?lonego s?owa kluczowego, b?d? frazy prezentacja Twojej firmy mo?e ukazywa? si? na jednej z pierwszych pozycji w wyszukiwarce.

Po wpisaniu w wyszukiwark? danego s?owa/frazy i wy?wietleniu si? listy wyników, Twoja firma b?dzie wy?wietlana w zielonej ramce z oznaczeniem Top pozycja.


UWAGA!

 1.  Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Prezentacja Twojej firmy mo?e ukaza? si? na jednym z trzech miejsc na stronie g?ównej portalu w bardzo widocznym miejscu – w okienku Top firmy. Po klikni?ciu u?ytkownik serwisu przenosi si? na prezentacj? Twojej firmy.

Ta forma reklamy przedstawia wyró?nione firmy w 3 ods?onach. Ka?da z ods?on zawiera po 3 wyró?nione firmy. St?d do sprzeda?y s? a? trzy miejsca pierwsze, trzy drugie oraz trzy trzecie.


UWAGA!

 1. Sprzeda?y podlega wy??czenie pierwsze, aktualnie wolne miejsce. Skontaktuj si? z nami, a dowiesz si? jak zaprezentowa? Twoj? firm?.
 2. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Produkt, na którego sprzeda?y zale?y Ci teraz najbardziej mo?esz wypromowa? umieszczaj?c go na stronie g?ównej portalu w bardzo widocznym miejscu – w okienku Top produkty.  Po klikni?ciu u?ytkownik serwisu przenosi si? na prezentacj? Twojego produktu.

Ta forma reklamy przedstawia produkty w 3 ods?onach. Ka?da z ods?on zawiera po 3 wyró?nione produkty. St?d do sprzeda?y s? a? trzy miejsca pierwsze, trzy drugie oraz trzy trzecie.


UWAGA!

 1. Sprzeda?y podlega wy??czenie pierwsze, aktualnie wolne miejsce. Skontaktuj si? z nami, a dowiesz si? jak zaprezentowa? Twoj? firm?.
 2. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Okienko informacyjne typu Hot news jest wy?wietlane zaraz pod najwi?kszym banerem B a nad Informacja bran?owymi.

Umo?liwia informowanie u?ytkowników serwisu o nowych produktach, cennikach, promocjach, zmianie adresu firmy, organizowanym wydarzeniu b?d? zaproszeniu na stoisko na zbli?aj?cych si? targach itp. za pomoc? 2 linijek tekstu. 

Tekst i tytu? jest podlinkowany, wi?c po klikni?ciu otwiera si? okno z obszerniejsz? informacj? w formie artyku?, gdzie jest mo?liwo?? zamieszczenia wi?kszej ilo?ci tekstu oraz zdj??.

UWAGA!

 1. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

W naszym serwisie mo?esz bezp?atnie publikowa? og?oszenia. Ka?de og?oszenie mo?esz przypisa? do trzech kategorii i opisa? je dowolnym tekstem wraz ze zdj?ciem. Podczas pierwszego zamieszczania og?oszenia zostaniesz poproszony o wype?nienie formularza rejestracyjnego, który zajmie Tobie 2 minuty. Dodaj?c ju? kolejne og?oszenia b?dziesz móg? korzysta? z Panelu administracyjnego, umo?liwiaj?cego zarz?dzanie Twoimi ofertami.

Firmy zarejestrowane w katalogu firm maj? dost?p do Og?oszeń z poziomu swojego Panelu administracyjnego.

Og?oszenia bezp?atne typu sprzedam mog? dodawa? tylko firmy wspó?pracuj?ce z portalem (posiadaj?ce na portalu prezentacj? p?atn? lub inn? wykupiona us?ug?).

哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

 

W naszym serwisie istnieje mo?liwo?? wykupienia trzech typów artyku?ów sponsorowanych:

1. Artyku? sponsorowany

Artyku? oznaczony, jako sponsorowany pojawia si? na stronie g?ównej serwisu  w oknie „Polecamy”.  Jest to artyku? flash. Ka?dy artyku? podpisany jest nazw? firmy oraz autorem tekstu.

Wytyczne artyku?u:

 • Tre?? do 2-3 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • Mo?liwo?? dodania do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • Mo?liwo?? wstawienia w tre?ci 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych z relacj? „dofollow”,

 
2. Artyku? rekomendowany

Artyku? oznaczony, jako rekomendowany pojawia si? na stronie g?ównej portalu w oknie „Polecamy” pod artku?ami flash

Wytyczne artyku?u:

 • Tre?? do 2-3 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • Mo?liwo?? dodania do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • Mo?liwo?? wstawienia w tre?ci 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych z relacj? „dofollow”.

 

3. Artyku? promowany

Artyku? oznaczony, jako promowany dotyczy informacji promocyjnych i pojawia si? na stronie g?ównej portalu w oknie „Polecamy” pod nazw? "Promocje"

Wytyczne artyku?u:

 • Tre?? do 2-3 stron A4 (znormalizowany maszynopis liczy 1800 znaków na stronie, w tym spacje i znaki interpunkcyjne),
 • Mo?liwo?? dodania do 6 zdj?? o maksymalnych rozmiarach 2000x2000px,
 • Mo?liwo?? wstawienia w tre?ci 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych z relacj? „dofollow”.

 

UWAGA!

 1.  Artyku?y b?d? publikowane przez 14 dni na stronie g?ównej, po tym czasie b?d? wy?wietlane w kolejno?ci odpowiadaj?cej dacie publikacji,
 2.  Sprzeda?y podlega wy??cznie pierwsze, aktualnie wolne miejsce. Skontaktuj si? z nami, a dowiesz si? jak zaprezentowa? Twoj? firm?,
 3.  Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.

W serwisie wydzielone zosta?y miejsca, w których mog? Państwo zaprezentowa? swoj? firm? w formie banera reklamowego. Zosta?y one umiejscowione pod obszarami tematycznymi serwisu. Rozmieszczenie banerów na portalu zosta?o zaprezentowane na poni?szym rysunku.

Na rysunku podane s? wymiary bloków banerów, bloki mo?na sk?ada? na wysoko?? i budowa? w ten sposób wi?ksze obszary na reklam?. Cena wówczas jest wielokrotno?ci? ceny bloku podstawowego.

Na portalu zosta?y wydzielone miejsca gdzie mog? by? publikowane banery rotacyjne (przegl?daj?c portal w danym miejscu pojawia si? baner kilku firm) oraz miejsca tylko dla jednej firmy (tzw. buttony). Pewne banery mog? przybiera? posta? animacji, inne s? nieruchome. Wszelkie informacje o banerach uzyskaj? Państwo przegl?daj?c cennik. W razie pytań prosimy o kontakt z redakcj?.

Formaty banerów: JPEG, GIF, PNG i HTML

 

UWAGA!

 1. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Us?uga e-mailing obejmuje wykonanie i wys?anie listu reklamowego (informacji, og?oszenia, zaproszenia itp.) do bazy u?ytkowników serwisu.

W przypadku, gdy wykonanie materia?u do wysy?ki le?y po stronie klienta, prosimy o dostarczenie pliku HTML.  Je?li w materiale obecne s? elementy graficzne, prosimy o umieszczenie ich w tym samym katalogu, co plik HTML. ?ród?a tekstowe powinny by? zapisane w pliku DOC lub TXT, grafika w JPEG lub gif. Maksymalna ??czna waga materia?ów do przes?ania to 100 kB.

Us?ugi e-mailing dziel? si? na trzy wersje:

1. E-mailing standardowy

Rezerwacja terminu oraz przes?anie gotowego do wysy?ki pliku HTML powinno nast?pi? minimum 3 dni przed planowan? wysy?k?. W przypadku, gdy wykonanie materia?u le?y po stronie serwisu, prosimy o przes?anie materia?ów minimum 7 dni roboczych przed terminem wysy?ki, by?my mogli przes?a? Państwu projekt do akceptacji i mieli czas na ewentualne poprawki.

2. E-mailing ?wi?teczny

E-mailing realizowany jest w zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? ?wi?tami (Wielkanoc lub Bo?e Narodzenie) w oparciu o proponowane przez nas, b?d? wybrane przez Państwa ?wi?teczne e-kartki. E-mailing jest okazj? do z?o?enia ?yczeń firmom i osobom prywatnym z bran?y. Pozosta?e warunki jak przy e-mailingu tradycyjnym.

3. E-mailing ekspresowy

E-mailing jest realizowany w dniu zamówienia, co oznacza, ?e realizacja nast?puje w ekspresowym tempie.

 

UWAGA!

 1. Projekt graficzny e-maila przygotowywanego przez firm? Vertica jest w?asno?ci? firmy Vertica. Projekt graficzny ani jego fragment nie mo?e by? bez wiedzy i zgody firmy Vertica wykorzystywany do dalszej publikacji, druku, wysy?ki itp.
 2. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Forma reklamy internetowej w postaci animacji realizowanej na warstwie na?o?onej na portal w przegl?darce internetowej.

Reklama wy?wietla si? po otwarciu strony g?ównej portalu i znika po okre?lonym czasie (maksymalnie 10 sekund) lub po klikni?ciu przycisku zamykaj?cego reklam?. Wizualizacja mo?e by? przygotowana, jako animacja flash lub statystyczny obrazek o wymiarach 400x400px i wadze do 60kB.

Bardzo wysoka ogl?dalno?? i zwi?kszona atrakcyjno?? przekazu przyci?ga uwag? i wymusza podj?cie akcji przez u?ytkownika.

UWAGA!

 1. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Reklama polega na umieszczeniu w tle witryny tapety zawieraj?cej logo reklamodawcy. Tapeta zostaje umieszczona w tle wszystkich podstron serwisu. Reklama b?dzie widoczna na monitorach o rozdzielczo?ci powy?ej 1280x800px (ponad 60% u?ytkowników Internetu).

UWAGA!

 1.  Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

Scroller to graficzny pasek reklamowy emitowany na dole okna przegl?darki, trzymaj?cy si? jej dolnej kraw?dzi niezale?nie od przewijania strony. Mo?e zawiera? okre?lony tekst lub elementy graficzne, zarówno statyczne jak i animowane, które przewijaj? si? wzd?u? paska.

Po wej?ciu po raz pierwszy na portal reklama wy?wietla si? u?ytkownikowi i znika dopiero po zamkni?ciu krzy?ykiem. Je?eli nast?pi zamkni?cie krzy?ykiem to reklama nie jest ju? uruchamiana na kolejnych podstronach.

UWAGA!

 1.  Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|

FlyFooter to graficzna forma reklamowa umieszczona nad przewijan? tre?ci? strony, przyklejona do dolnej kraw?dzi okna przegl?darki, wi?c niezale?na od przewijania.

Jako jeden z nielicznych formatów flyfooter posiada mo?liwo?? zwini?cia i rozwini?cia przez internaut?.

Dzi?ki doskona?emu umiejscowieniu oraz mo?liwo?ciach przekazu jest to narz?dzie, które efektywnie realizuje cele wizerunkowe. FlyFooter sk?ada si? z reklamy w?a?ciwej - wideboard o wymiarach 900x200 px oraz prze?roczystej warstwy uzupe?niaj?cej reklam? do szeroko?ci ca?ego ekranu, a tak?e grafiki odpowiedzialnej  za zwijanie i rozwijanie.

Reklama w??cza si? przy pierwszym wej?ciu na portal, mo?na j? zwin?? klikaj?c w przycisk zwiń, a nast?pnie rozwin?? klikaj?c w rozwiń. Przy braku reakcji u?ytkownika reklama zwija si? samodzielnie po 10 sekundach.

Przy przegl?daniu kolejnych stron pojawia si? w formie przycisku rozwiń.

UWAGA!

 1. Zamówiony produkt nale?y wykorzysta? w ci?gu 12 miesi?cy od daty p?atno?ci.
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|
 
哈巴河县| 许昌县| 冕宁县| 盱眙县| 岱山县| 襄垣县| 安塞县| 建水县| 曲沃县| 保康县| 高雄市| 容城县| 丰城市| 溆浦县| 贵南县| 北宁市| 扬中市| 清流县| 西充县| 瓮安县| 京山县| 安平县| 新竹县| 阳谷县| 瑞昌市| 昌黎县| 八宿县| 上高县| 普兰县| 平遥县| 定远县| 监利县| 中西区| 孟村| 旅游| 灵山县| 恭城| 毕节市| 噶尔县| 郸城县| 饶河县|