Rejestracja

Dodaj swoj? firm? do Katalogu Firm naszego portalu. Najwa?niejsze zalety takiego wpisu to:

 • rejestruj?c firm? w naszym portalu dodajesz swoj? firm? do jednego z najwi?kszych bran?owych katalogów firm w kraju;
 • Twoja firma pojawia si? w miejscu odwiedzanym przez tysi?ce Twoich potencjalnych klientów;
 • mo?esz pokaza? swoj? firm? ca?ej bran?y - to jak do Ciebie dotrze?, gdzie dzia?asz, jakie produkty i us?ugi oferujesz, pochwali? si? referencjami, nagrodami, obecno?ci? na Targach, zdj?ciami z udanego monta?u czy filmami z hali produkcyjnej.

Przewidujemy kilka pakietów rejestracyjnych w zale?no?ci od wielko?ci firmy i jej mo?liwo?ci finansowych. Po zarejestrowaniu si? w naszej bazie skontaktujemy si? z Tob?, by przekaza? Ci wszelkie wa?ne informacje dotycz?ce obecno?ci w naszym Katalogu Firm. Pakiety rejestracyjne s? produktem abonamentowym. Ceny dotycz? okresu roku, po którym kontaktujemy si? z naszymi Klientami, by przedstawi? warunki kontynuacji wspó?pracy.

Nasz? najlepsz? rekomendacj? s? zadowoleni Klienci
- ponad 90% firm przed?u?a z nami wspó?prac? na kolejny rok.

Wybierz pakiet

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firm.
上海福彩 鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 1 numer telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 1 adres e-mail,
 • 1 adres www,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu  w Katalogu Firm.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy,

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron A4 tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron A4 tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? 3 produkty/us?ugi. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? do 200 produktów/us?ug. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? dodania do 30 referencji i nagród rocznie.

7. Publikacje

Mo?liwo?? publikacji bezp?atnych artyku?ów na stronie g?ównej portalu.

8. Do pobrania

Mo?liwo?? dodania do 30 plików do pobrania rocznie.

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? do 200 produktów/us?ug. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? dodania do 30 referencji i nagród rocznie

7. Publikacje

Mo?liwo?? publikacji bezp?atnych artyku?ów na stronie g?ównej portalu.

8. Do pobrania

Mo?liwo?? dodania do 30 plików do pobrania rocznie

9. Galeria

Mo?liwo?? dodania do 200 zdj?? rocznie

10. Video

Mo?liwo?? dodania do 40 video rocznie

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm,
 • E-mailing – 1 wysy?ka do ca?ej bazy e-mailingowej portalu,
 • Pozycjonowanie firmy w wybranej kategorii Katalogu Firmy lub Katalogu Produktów na okres 2 miesi?cy na pierwszym dost?pnym miejscu.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|

Pakiet zawiera zak?adki:

1. Dane kontaktowe

 • Nazwa firmy,
 • Adres siedziby firmy wraz z map? lokalizacji,
 • 3 numery telefonu, faxu oraz telefonu komórkowego,
 • 3 adresy e-mail,
 • 3 adresy www,
 • Umieszczenie danych kontaktowych do dzia?ów firmy,
 • Logotyp firmy,
 • Przypisanie do nieograniczonej ilo?ci kategorii w Katalogu Firmy.

2. Bran?e i zasi?g

3. O firmie

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

4. Oferta

Mo?liwo?? dodania do 2 stron tre?ci i 6 zdj?? wraz z mo?liwo?ci? wstawienia 2 linków zewn?trznych – wychodz?cych.

5. Produkty i us?ugi

W zak?adce mo?na umie?ci? do 200 produktów/us?ug. Karta produktu sk?ada si? z opisu, zdj?? oraz plików do pobrania.

6. Referencje i nagrody

Mo?liwo?? dodania do 30 referencji i nagród rocznie.

7. Publikacje

Mo?liwo?? publikacji bezp?atnych artyku?ów na stronie g?ównej portalu.

8. Do pobrania

Mo?liwo?? dodania do 30 plików do pobrania rocznie.

9. Galeria

Mo?liwo?? dodania do 200 zdj?? rocznie.

10. Video

Mo?liwo?? dodania do 40 video rocznie.

Dodatkowo otrzymuj? Państwo:

 • Mo?liwo?? otrzymywania i wysy?ania elektronicznych zapytań ofertowych do u?ytkowników portalu,
 • Mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?oszeń,
 • Dost?p do panelu administracyjnego umo?liwiaj?cego samodzieln? edycj? wpisu w Katalogu Firm,
 • E-mailing – 1 wysy?ka do ca?ej bazy e-mailingowej portalu,
 • Pozycjonowanie firmy w wybranej kategorii Katalogu Firmy lub Katalogu Produktów na okres 2 miesi?cy na pierwszym dost?pnym miejscu,
 • Baner reklamowy na okres 8 tygodni.

Wpis Państwa firmy przygotowuje nasz dzia? redakcyjny i przesy?a Państwu projekt do akceptacji.

鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|

Pakiet niestandardowy daje mo?liwo?? samodzielnego stworzenia wpisu.
Wystarczy wybra? interesuj?ce zak?adki:

 1. Dane kontaktowe,
 2. Bran?e i zasi?g,
 3. Firmie,
 4. Oferta,
 5. Produkty i us?ugi,
 6. Referencje i nagrody,
 7. Publikacje,
 8. Do pobrania,
 9. Galeria,
 10. Video.
鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|
Dane konta

?

?
Osoba zg?aszaj?ca:

?
Dane do publikacji w portalu

?

?

?

Dane do faktur

Katalog firm
Wpisz s?owa klucze (oddzielaj s?owa przecinkami), po którch Twoja firma b?dzie wyszukiwana w katalogu firm serwisu oraz w wyszukiwarkach internetowych, je?eli zdecydujesz si? na stron? internetow? z Systemem Zarz?dzania Tre?ci?.
Limit s?ów kluczowych: 50
 

 

?
Akceptuj? tre?? regulaminu oraz polityki prywatno?ci serwisu www.bzhljbf.tw. Wyra?am zgod? na otrzymywanie informacji i ofert z portalu www.bzhljbf.tw oraz na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U.Nr 133/97, poz.883)

 
鄱阳县| 筠连县| 含山县| 高州市| 南京市| 湘乡市| 台江县| 河池市| 东海县| 鄂温| 万山特区| 交城县| 新干县| 凤凰县| 毕节市| 绿春县| 特克斯县| 历史| 喜德县| 黔江区| 株洲市| 蚌埠市| 鞍山市| 江城| 重庆市| 义马市| 湘阴县| 常熟市| 阳朔县| 赤峰市| 兴国县| 贵南县| 贵溪市| 准格尔旗| 玉林市| 越西县| 开阳县| 蒲江县| 湖北省| 河曲县| 鸡泽县|