Lista kategorii

 

Katalog firm Dodaj firm?


 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 • Sucharskiego 3
  08-110 Siedlce

  Wykonujemy opakowania z tektury litej, falistej, mikrofali. Ró?norodno?? form i wymiarów, zgodnie z ?yczeniem klienta.

 • S?oneczna 3c
  82-440 Dzierzgoń

  Dzi?ki zaawansowanej technologii, wieloletniemu do?wiadczeniu i sta?emu monitorowaniu rynku oferujemy szerok? gam? opakowań – „opakowań na miar? Twoich potrzeb”.

 • Górno?l?ska 19
  44-270 Rybnik

  Nasza firma istnieje na rynku od lat i od pocz?tku zajmuje si? produkcj? opakowań tekturowych, pude?ek tekturowych ozdobnych, przek?adek tekturowych i wielu innych

 • Gajowa 1
  62-510 Konin

  Firma EKOPACK istnieje od 1992 r. zajmuje si? produkcj?, organizacj? kooperacji oraz dystrybucj? opakowań i materia?ów opakowaniowych.

 • Armii Krajowe 53
  05-600 Grójec

  „ERPACK” jest firm? zajmuj?c? si? hurtowym i detalicznym handlem opakowaniami do owoców i warzyw dla potrzeb rolnictwa, a w szczególno?ci na export.

 • Owsiana 11
  62-064 Plewiska

  Firma Ika S.C powsta?a w 1993 roku jako spó?ka cywilna.Od pocz?tku dzia?alno?ci skupi?a si? na bran?y opakowań foliowych z roku na rok zdobywaj?c do?wiadczenie w tej bran?y.

 • ?michowskiej Narcyzy 20 /24
  93-256 ?ód?

  Proponujemy wysokiej jako?ci opakowania skierowane do ró?nych grup odbiorców: producentów wyrobów cukierniczych, garma?eryjnych, dla przetwórstwa mi?snego, zak?adów drobiarskich, mleczarskich, producentów lodów, zak?adów przetwórstwa rybnego etc.

 • Pu?aka 51B
  38-400 Krosno

  Misj? firmy jest produkcja i hurtowa sprzeda? opakowań foliowych i papierowych wysokiej jako?ci i kompleksowa obs?uga Klientów.

 • Kolejowa 307
  05-092 ?omianki

  PapilArt jest spó?k? pr??nie dzia?aj?c? na rynku opakowań papierowych, przeznaczonych g?ównie dla przemys?u piekarskiego oraz cukierniczego.

 • Firlejowska 32
  20-306 Lublin

  Jeste?my firm? handlow? prowadz?c? swoj? dzia?alno?? w zakresie sprzeda?y ró?nego rodzaju opakowań i chemii gospodarczej ju? od czerwca 1991 roku.

 • Swiecka 12
  86-140 Drzycim

  Zajmujemy si? produkcja kartonów i opakowań z tektury falistej. Zaspokajanie potrzeb kontrahentów jest dla nas priorytetem dlatego jeste?my otwarci na potrzeby rynku.

 • Piasta 11a
  77-400 Z?otów

  W naszej ofercie mo?ecie Państwo znale?? szeroki asortyment ró?nego rodzaju produktów, takich jak: opakowania foliowe HDPE i LDPE, opakowania papierowe, folie spo?ywcze dla handlu i gastronomii, opakowania dla przemys?u mi?snego, piekarniczego etc.

 • Puszkina 25
  42-605 Tarnowskie Góry

  Zajmujemy si? produkcj? i dystrybucj? opakowań papierowych i jednorazowych.

 • Krzyszkowice 18
  26-650 Przytyk

  irma Opakowaniamax specjalizuje si? w produkcji opakowań z nadrukiem ze wszystkich dost?pnych na rynku tektur. Naszym celem jest kompleksowa obs?uga klienta w zakresie opakowania produktu i sprostanie najwi?kszym jego wymaganiom.

 • Trzebnicka 17
  55-120 Gol?dzinów

  Firma PACON jest spó?k? jawn? i spó?k? rodzinn? której w?a?cicielami s? ?ucja, W?adys?aw i Adam Mazij. Od pocz?tku firma zajmuje si? produkcj? opakowań i w tej bran?y rozwija si? inwestuj?c, ulepszaj?c technologie i poprawiaj?c jako?? swoich produktów.

 • Wy?lij do wybranych Wy?lij EZO do wszystkich z kategorii ?
 
上海福彩 浦东新区| 白城市| 漳浦县| 东港市| 丹阳市| 和田县| 旺苍县| 南岸区| 开封县| 秀山| 布拖县| 长乐市| 黄龙县| 江陵县| 广饶县| 罗定市| 昌都县| 普兰店市| 石城县| 临沂市| 武胜县| 舟曲县| 乐亭县| 和林格尔县| 醴陵市| 黄梅县| 象州县| 阳朔县| 明水县| 泾源县| 固始县| 泽州县| 前郭尔| 双流县| 嫩江县| 泽普县| 常熟市| 新泰市| 孝昌县| 信宜市| 大冶市|