Artyku? Dodaj artyku?

Smaczne ?wi?ta z TRADYCYJNYMI w?dlinami

05-12-2019, 14:20

Smaczne ?wi?ta z TRADYCYJNYMI w?dlinami

Bez w?tpienia id? ?wi?ta. Niebawem wspólnie z najbli?szymi zasi?dziemy do ?wi?tecznych sto?ów. Na Wigilii zgodnie z wielowiekow? tradycj? pojawi? si? dania tylko postne. Natomiast w kolejne ?wi?teczne dni b?dziemy degustowa? wybrane - ze szczególn? uwag? -? specjalnie na t? okazj? w?dliny i mi?sa. ?wi?teczna oferta marki Hańderek to du?y wybór pieczonych i gotowanych szynek, schabów i kie?bas TRADYCYJNYCH w smaku i sposobie przygotowania.?

Z pocz?tkiem grudnia powoli coraz powa?niej zaczynamy my?le? o przygotowaniach do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Czasu wyj?tkowego, kiedy to staramy si? odtworzy? wszystkie zwyczaje i tradycje kulinarne. Mimo, ?e w zale?no?ci od regionów niektóre obrz?dy czy zwyczaje ró?ni? si?, to jedno pozostaje niezmienne. ?wi?towanie musi przybra? równie? form? znakomitych posi?ków. Wspólne ucztowanie to smakowanie doskona?ych pieczonych mi?s, TRADYCYJNYCH szynek, schabu i pasztetów.?

Tradycyjnie polskie w?dliny

Po uroczystej Wigilii, kiedy to spo?ywamy potrawy przygotowane z ryb, grzybów i kiszonej kapusty przychodzi czas na ucztowanie bez ograniczeń. Podczas kolejnych dni ?wi?tecznych Polacy preferuj? dania mi?sne. Pieczone szynki, schab, ró?nego rodzaju rolady i pasztety. Na ?wi?tecznych sto?ach, podczas uroczystych spotkań i kolacji króluj? w?dliny. Przy ich wyborze decyduje wysoka mi?sno??, tradycyjny smak wynikaj?cy z procesu przygotowania oraz ich zio?owy aromat. Nasze oczekiwania krystalizuj? si? wokó? w?dlin wytwarzanych metodami zbli?onymi do naturalnych. Preferujemy w?dliny w?dzone w dymie olchowo-bukowym, których smak b?dzie wspó?gra? z wysok? jako?ci?. Ju? teraz warto w najbli?szym sklepie z lad? ch?odnicz? zapyta? o ofert? w?dlin TRADYCYJNYCH marki Hańderek.? Renomowanego i wielokrotnie nagrodzonego znakiem TOP PRODUKT, god?em Doceń Polskie i medalem NAJLEPSZY PRODUKT wybór konsumentów roku 2018 i 2019 producenta znakomitych w?dlin z Buczkowic. Wytwarzane s? one bez u?ycia konserwantów. Producent zaprasza równie? do swoich sklepów firmowych zlokalizowanych na po?udniu Polski ( adresy sklepów http://handerek.com.pl/sklepy-firmowe/). Jest jeszcze czas aby sprowadzi? do Waszego ulubionego sklepu w?dliny marki Hańderek. Producent zaprasza do kontaktu http://handerek.com.pl/strefa-kontrahenta/ .?

Niezapomniany smak SZYNKI TRADYCYJNEJ?

Kuchnia tradycyjnie polska, czyli ta kultywowana od wieków w trakcie ?wi?t Bo?ego Narodzenia preferuje produkty naturalne, przygotowane wed?ug znanych i wci?? tych samych przepisów. Podobnie rzecz si? ma w przypadku w?dlin. Satysfakcjonuj? nas tylko w?dliny mi?sne, w?dzone przygotowane tradycyjnie. W?dliny marki Hańderek nosz?ce miano TRADYCYJNE spe?niaj? wy?rubowane normy jako?ci, bowiem produkt? o nazwie tradycyjny musi by? przygotowany z poszanowaniem dawnych receptur przy u?yciu najwy?szej jako?ci mi?s. Dodatkowo wszystkie 4. produkty o nazwie TRADYCYJNE z ofert marki Hańderek s? przygotowywane bez u?ycia konserwantów (bez polifosforanów i glutaminianu sodu)). Znakomite szynki z podbeskidzkich Buczkowic z grupy TRADYCYJNE? –? Szynka Tradycyjna, Szynka Tradycyjna z T?uszczykiem, Schab Tradycyjny, Kie?basa Wiejska Tradycyjna –? smakuj? sauté, ale mog? by? uzupe?nione sosami –? chrzanowym, tatarskim, ?wik?? – które dodatkowo wydob?d? ich naturalny smak i aromat. Mo?na je tak?e podawa? z musztardami lub dresingami na bazie jesiennych owoców: ?liwek, jab?ek i s?odkiej ?urawiny. Grupa produktów TRADYCYJNE marki Hańderek spe?nia wysokie standardy jako?ci produktu oraz gwarantuje naturalny sposób ich przygotowania. W?dliny te zosta?y wyró?nione wieloma nagrodami. SCHAB TRADYCYJNY otrzyma? certyfikat i miano TOP PRODUKT w programie Doceń Polskie. Z kolei SZYNKA TRADYCYJNA i KIE?BASA WIEJSKA TRADYCYJNA otrzyma?y wyró?nienie w Ogólnopolskim Konkursie W?dliniarskim podczas poznańskiej POLAGRA 2017.

?ród?o: Zak?ad Przetwórstwa Mi?snego Hańderek

Podobne artyku?y

 
上海福彩 富宁县| 友谊县| 枣强县| 西峡县| 衡水市| 黄平县| 博野县| 修水县| 屯昌县| 博野县| 台南县| 沈阳市| 长汀县| 红安县| 安陆市| 义乌市| 仙居县| 大埔区| 姚安县| 贺州市| 淮阳县| 双鸭山市| 张北县| 象州县| 新闻| 荔浦县| 灯塔市| 浦县| 宜兰市| 洮南市| 陕西省| 南通市| 城口县| 和平区| 旅游| 伊宁市| 托克托县| 潜山县| 碌曲县| 宣威市| 英德市|