Artyku? Dodaj artyku?

Przyprawy – nie tylko dla walorów smakowych i zapachowych

19-11-2019, 08:35

Przyprawy ju? lata temu stanowi?y wa?ny produkt w wymianie handlowej. Do dzi? korzystamy z ich walorów i w?a?ciwo?ci, dlatego w ka?dej kuchni znale?? ich mo?na ca?kiem sporo. Do wyboru mamy te najbardziej znane, ale coraz cz??ciej równie? egzotyczne. Dzi?ki temu przygotowujemy dania orientalne, cho? nie tylko. Sk?ad przypraw sprawia, ?e maj? one zastosowanie w kuchni i w lecznictwie.

Przyprawy – nie tylko dla walorów smakowych i zapachowych

Co znajdujemy w przyprawach?

Przyprawy wp?ywaj? na wiele procesów biochemicznych zachodz?cych w organizmie ludzkim. Zdecydowania wi?kszo?? z nich znajduje swoje zastosowanie w zio?olecznictwie. Z przypraw korzystaj? nie tylko doro?li zmagaj?cy si? z rozmaitymi schorzeniami. S? one równie? podawane dzieciom, np. koperek, który nadaje si? do stosowania u maluchów od 6. miesi?ca ?ycia.

Swoje w?a?ciwo?ci przyprawy zawdzi?czaj? obecno?ci zwi?zków organicznych, takich jak garbniki, ?ywice, olejki eteryczne, kwasy organiczne, gorycze, fitoncydy, glikozydy, ?luzy, alkaloidy i saponiny. Do tego dochodz? witaminy, enzymy i hormony ro?linne oraz sole mineralne. Tak du?a liczba zwi?zków wykazuje korzystne dzia?anie na uk?ad pokarmowy.

Przyprawy dzieli si? na zio?owe, warzywne, korzenne oraz mieszanki. Taka du?a ró?norodno?? sprawia, ?e praktycznie ka?dej potrawie mo?na nada? indywidualnych walorów smakowych i zapachowych. Niezale?nie od w?asnych gustów, mi?o?nicy aromatycznej i smakowitej kuchni, s? w stanie znale?? w szerokiej ofercie przypraw i zió? te, które na sta?e zagoszcz? w menu.

Przyprawy ro?linne dzieli si? równie? ze wzgl?du na zawarto?? substancji czynnej, a tak?e uwzgl?dniaj?c ich cz??? morfologiczn?. W pierwszej grupie znajdziemy te o zawarto?ci substancji olejkowych, goryczkowych, goryczkowo-olejowych i barwi?cych. W drugiej za? mamy ziela, li?cie, nasiona, owocni?, kor?, k??cza, p?czki, znamiona i str?ki. Tak du?? ró?norodno?? przypraw oferuje mi?dzy innymi sklep SklepAgnex.pl.

Dzia?anie przypraw

Przeciwbakteryjne lub antyoksydacyjne dzia?anie, przyprawy zawdzi?czaj? obecno?ci przeciwutleniaczy. Ich najwi?ksz? ilo?? mo?na znale?? w sza?wii, rozmarynie, majeranku, imbirze, oregano, ja?owcu czy odmianach pieprzu czarnego i czerwonego.

Po?ród przypraw o dzia?aniu przeciwzapalnym wymienia si?, np. go?dziki, bazyli?, tymianek i kurkum?. W kminku, mi?cie i any?u (cho? nie tylko), znajdujemy za to olejki eteryczne, które wp?ywaj? na w?a?ciwo?ci antybakteryjne.

Ka?da z przypraw jest w stanie zaoferowa? inne dzia?anie, dlatego warto zapozna? si? z mo?liwo?ciach tych, które najbardziej lubimy i s? nam dobrze znane. Jeszcze lepiej, je?li pokusimy si? o wypróbowanie tych przypraw i zió?, które dot?d by?y nam nieznane. Mo?e to sprawi?, ?e zakochamy si? w nowej ods?onie najbardziej lubianych dań, ale i poprawimy kondycj? swojego organizmu w sposób naturalny – dzi?ki przyprawom, a nie kolejnym sztucznym suplementom.

Stosowanie przypraw – rób to poprawnie!

Nie chodzi o to, by do ka?dego dania dok?ada? niezliczon? ilo?? przypraw. Ich umiej?tne stosowanie polega na dobrze zgodnie z walorami smakowymi, zapachowymi, a tak?e dzia?aniem na organizm, g?ównie uk?ad pokarmowy.

Istotne jest pozyskanie wiedzy, które przyprawy, kiedy i w jaki sposób uwalniaj? swoje aromaty. Jak i kiedy je stosowa?, by podkre?li? smak potraw, a nie sprawi?, ?e dania stan? si? nie do prze?kni?cia. Niektóre przyprawy i zio?a wymagaj? dodawania w konkretnej kolejno?ci, inne za? mo?na stosowa? razem, ale nie na samym pocz?tku, lecz pod koniec gotowania czy pieczenia.

Warto pami?ta? równie? o tym, by wybiera? przyprawy i ich mieszanki bez sztucznych dodatków, które obni?aj? ich walory zdrowotne. Naturalne produkty, do tego ucieranie w mo?dzierzu czy mielenie na ?wie?o, to najlepsze sposoby na podkre?lenie walorów przyrz?dzanych dań.

Artyku? sponsorowany

Podobne artyku?y

 
上海福彩 深水埗区| 兴义市| 扶余县| 抚州市| 遂川县| 本溪市| 视频| 宜昌市| 汉川市| 黑河市| 武山县| 东平县| 唐海县| 洪湖市| 互助| 丘北县| 饶阳县| 乐陵市| 余江县| 贵阳市| 长阳| 阿尔山市| 灵寿县| 平利县| 裕民县| 马公市| 景泰县| 五峰| 凤山县| 汝州市| 固原市| 冕宁县| 曲阜市| 宝应县| 裕民县| 图们市| 来宾市| 卓尼县| 高邑县| 清河县| 泗阳县|