Artyku? Dodaj artyku?

Zielona dieta – jak schudn?? z zielon? herbat?

17-10-2019, 02:00

Nadprogramowe kilogramy sprawiaj?, ?e czujemy si? oci??ali, mniej atrakcyjni, osowiali, a nasza kondycja fizyczna pozostawia wiele do ?yczenia. Odchudzanie to ?mudny i trudny proces. Czy herbata zielona jest w stanie go wspomóc i przynie?? po??dane efekty?

Zielona dieta – jak schudn?? z zielon? herbat?

Herbata zielona – w?a?ciwo?ci

Udowodniono, ?e herbata zielona przynosi wiele korzy?ci organizmowi. Pomaga utrzyma? zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Wszystko to za spraw? zawartych w niej warto?ciowych sk?adników. Na pierwszym miejscu wymienia si? polifenole, które s? bardzo skutecznymi antyoksydantami. Efektywnie odpieraj? ataki wolnych rodników odpowiedzialnych za procesy starzenia si? organizmu oraz rozwój wielu chorób.

Ten gatunek herbaty ma tak?e bardzo dobry wp?yw na uk?ad kr??enia i metabolizm. To ju? pierwszy sygna?, ?e zielony napar sprawdza si? u osób, które chc? powalczy? o szczuplejsz? sylwetk? i zdrowsze cia?o. Ograniczenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych to bardzo wa?na zaleta. Dzieje si? tak za spraw? hamowania gromadzenia si? t?uszczu w t?tnicach.

W herbacie tej znajdujemy niewielkie ilo?ci kofeiny. Dlaczego zatem warto j? wybra? i zast?pi? ni? klasyczn? kaw?? Otó? herbata zielona, poza pewnymi ilo?ciami kofeiny, dostarcza równie? L-teaniny, która dzia?a uspokajaj?co. Zyskujemy na po??czeniu efektu pobudzenia bez roztrz?sienia, które odczuwane jest nierzadko po wypiciu kawy.

I wreszcie to, co interesuje nas najbardziej, czyli u?atwione spalanie tkanki t?uszczowej. Ma to zwi?zek z zwi?kszon? zdolno?ci? organizmu do spalania t?uszczu, dzi?ki stymulowaniu procesu termogenezy.

Jak si? odchudza? z zielon? herbat??

Wed?ug japońskich badaczy wystarcz? trzy fili?anki dziennie zielonej herbaty, by w ci?gu trzech miesi?cy zrzuci? oko?o 1,5 kg, ale nie wprowadzaj?c przy tym ?adnych zmian w codziennym jad?ospisie. Skuteczne odchudzanie trudno przeprowadzi? bez modyfikacji swoich nawyków ?ywieniowych, a podczas tego procesu raczej liczymy na wi?kszy ubytek masy cia?a.

Najlepiej zastosowa? zdrowy, racjonalny jad?ospis, który zostanie dopasowany do zapotrzebowania kalorycznego, trybu ?ycia, wykonywanej pracy i podejmowanej aktywno?ci fizycznej. Do tego do??czy? picie zielonej herbaty, ka?dego dnia. Mo?e ona zast?pi? inne gatunki herbat, a nawet kaw?, poniewa? równie dobrze pobudzi, a przy okazji wp?ynie na usprawnienie metabolizmu. Zawarte w niej katechiny powoduj? nie tylko mniejsze wch?anianie t?uszczu, ale i glukozy, dlatego ?atwiej kontrolowa? wag?.

Je?li odchudzanie ma by? skuteczne i cho? nieco przyjemniejsze, warto postawi? na zielon? herbat?, która nadaje si? nawet do kilkukrotnego parzenia.

Podobne artyku?y

 
上海福彩 武清区| 四平市| 玉山县| 共和县| 深水埗区| 南溪县| 蒲城县| 饶河县| 渑池县| 巫山县| 临洮县| 汪清县| 莲花县| 宣恩县| 铜梁县| 六盘水市| 曲松县| 舟曲县| 临颍县| 黑龙江省| 花莲市| 贵阳市| 衡南县| 闽侯县| 曲阳县| 金阳县| 连江县| 阳西县| 嘉定区| 巩留县| 栖霞市| 体育| 济南市| 常德市| 佛冈县| 大方县| 广南县| 阳西县| 宁海县| 响水县| 岳普湖县|