Artyku? Dodaj artyku?

Pierwsze kroki z Yerb?, czyli wskazówki dla pocz?tkuj?cych

27-08-2018, 02:00

Napar przyrz?dzany z li?ci ostrokrzewu paragwajskiego, znany szerzej jako Yerba Mate, zdobywa w naszym kraju coraz liczniejsze grono zwolenników. Rosn?ca popularno?? tego niezwyk?ego napoju jest zas?ug? trzech czynników: charakterystycznego aromatu, unikalnych w?a?ciwo?ci oraz wyj?tkowego sposobu jego spo?ywania. Marka Czas na Herbat? podpowiada, jak zacz?? swoj? przygod? z Yerba Mate i w jakie akcesoria warto si? zaopatrzy?, aby w pe?ni delektowa? si? jej smakiem.

?
Yerba Mate WildPower – pomys? na dawk? aromatycznej energii Fot. Czas na Herbat?
Yerba Mate WildPower –
pomys? na dawk? aromatycznej energii
Fot. Czas na Herbat?
?

Przemierzaj?c Ameryk? Po?udniow? niemal na ka?dym kroku mo?na spotka? kogo?, kto w d?oniach trzyma charakterystyczne, przypominaj?ce tykw? naczynie i przez specjalny ustnik/rurk?/s?omk? popija ciep?y, aromatyczny p?yn. Napojem tym jest oczywi?cie Yerba Mate, czyli napar z li?ci ostrokrzewu paragwajskiego. W krajach latynoamerykańskich Yerba stanowi odpowiednik naszej kawy i herbaty, a jej picie to niemal narodowa tradycja. Szczególnie, ?e zawarte w ostrokrzewie witaminy i mikroelementy pomagaj? redukowa? stres, poprawiaj? metabolizm, a tak?e korzystnie wp?ywaj? na uk?ad nerwowy, sprawno?? fizyczn? i intelektualn?. Co wi?cej, Yerba zawiera du?? dawk? mateiny, która dodaje pij?cemu energii i pomaga w byciu aktywnym przez ca?y dzień. Charakterystyczny, nieco gorzki smak naparu i jego wyj?tkowe w?a?ciwo?ci prozdrowotne sprawi?y, ?e pokochali go ludzie na ca?ym ?wiecie. Do jego fanów zaliczaj? si? m.in. papie? Franciszek czy podró?nik Wojciech Cejrowski. Ka?dy, kto nie mia? jeszcze okazji spróbowa? Yerby powinien jednak wiedzie?, ?e jej przygotowanie i picie podlega kilku podstawowym zasadom. Sekret smaku i aromatu tkwi bowiem nie tylko w najlepszym suszu i optymalnej temperaturze wody, ale tak?e w odpowiednio dobranym naczyniu.??

Krok pierwszy: wybór li?ci

Prawdziwi smakosze Yerba Mate zgodnie twierdz?, ?e pierwsze spotkanie z tym napojem nie zawsze jest w pe?ni satysfakcjonuj?ce. Z charakterystycznym, cierpkim, a momentami nawet gorzkawym smakiem trzeba si? oswoi? i niektórym zajmuje to troch? czasu. Warto jednak czeka?, bo klasyczna odmiana Yerby, np. YERBA OP TARAGUI ENERGIA lub YERBA OP TARAGUI SIN PALO? z najlepszych argentyńskich plantacji, oferuje nie tylko niesamowity smak, ale równie? olbrzymi zastrzyk energii. Osoby, które na pocz?tku chcia?yby spróbowa? czego? delikatniejszego, powinny si?gn?? po np. brazylijsk? YERBA MATE WILD POWER DESPALADA lub palon? YERBA TOASTED o lekko czekoladowym posmaku, idealn? do picia z mlekiem. Dobrym rozwi?zaniem dla nowicjuszy s? równie? kompozycje z oferty Czas na Herbat?, ??cz?ce Yerb? z suszonymi owocami, m.in. MATE VERY BERRY z jagodami, porzeczkami i malinami, MATE CASCARA z dodatkiem cascary, ?urawiny i czarnej porzeczki czy MATE FITNESS z czerwon? herbat? Pu-erh, wi?ni? i jab?kiem.

Krok drugi: akcesoria

Istnieje opinia, ?e dobrej jako?ci li?cie ostrokrzewu obroni? si? same i nawet napar przygotowany domowymi sposobami, np. w czajniczku do herbaty, b?dzie smakowa? wybornie. Rzeczywi?cie jest w tym ziarno prawdy, jednak chc?c dobrze rozpocz?? swoj? przygod? z Yerba Mate, warto od razu zaopatrzy? si? w niezb?dne akcesoria. Najwa?niejszym z nich jest bombilla, czyli specjalny ustnik zakończony u do?u filtrem, który zapobiega dostawaniu si? suszu do ust. Wybór konkretnego modelu to sprawa indywidualna: mo?na postawi? na produkt ze stali nierdzewnej czy alpaki, albo wybra? naturaln? bombill? bambusow?. Drugim gad?etem, w który warto si? zaopatrzy? jest Matero, czyli ceramiczne naczynie na parzenia li?ci i picia naparu. Zwolennicy bardziej tradycyjnych rozwi?zań mog? zast?pi? je kalebasse, tzn. pojemnikiem wykonanym z tykwy lub ??wi?tego drzewa” palosanto. Takie naczynia gwarantuj? lepsze doznania smakowe, jednak wymagaj? nie tylko odpowiedniej piel?gnacji, ale równie? specjalnego przygotowania przed pierwszym u?yciem (tzw. proces Currado). Warto wiedzie?, ?e w renomowanych sklepach znale?? mo?na gotowe zestawy do Mate, idealne dla pocz?tkuj?cych smakoszy. Przyk?adem takiego produktu jest m.in. Zestaw Yerba Mate Wild Power marki Czas na Herbat?, w sk?ad którego wchodzi ceramiczne naczynie, stylowa bombilla i paczuszka najwy?szej jako?ci suszu.

Krok trzeci: proces parzenia

Yerba Mate to odpowiedni rytua? parzenia i picia. Fot. Czas na Herbat?
Yerba Mate to odpowiedni rytua?
parzenia i picia.
Fot. Czas na Herbat?

Po wybraniu konkretnego rodzaju Yerba Mate i zaopatrzeniu si? w niezb?dne akcesoria, mo?na przyst?pi? do parzenia napoju. W pierwszej kolejno?ci trzeba w?o?y? bombill? do naczynka, a nast?pnie wsypa? do ?rodka Mate, wype?niaj?c je od ? do ? obj?to?ci. Ca?o?? nale?y zala? wod?, pami?taj?c, aby nie by?a ona wrz?ca – idealna temperatura to 70-80 stopni. Warto pami?ta?, ?e na pocz?tku dobrze jest si? zdecydowa? na mniejsz? porcj? suszu, a dopiero pó?niej, po oswojeniu si? ze smakiem, próbowa? mocniejszego i bardziej intensywnego naparu.

Parz?c Yerba Mate po raz pierwszy trzeba mie? równie? na uwadze, ?e mieszanie naparu bombill? nie jest wskazane. Mo?e bowiem prowadzi? do powstania b?ota, szczególnie je?li mieszanka li?ci zawiera?a du?? ilo?? py?u. Nie nale?y równie? zbyt d?ugo trzyma? zalanego suszu, poniewa? z czasem Mate zyskuje na mocy i goryczka staje si? bardziej wyczuwalna. Najlepiej wypi? napar tu? po zaparzeniu, a li?cie ostrokrzewu wykorzysta? jeszcze kilkukrotnie w ci?gu dnia, do przygotowania nast?pnych porcji Yerby.

Ka?dy kolejny napój b?dzie troch? s?abszy i delikatniejszy w smaku, ale wci?? zachowa swoje wyj?tkowe w?a?ciwo?ci.? Warto równie? wiedzie?, ?e w gor?ce dni ciekaw? alternatyw? dla tradycyjnego naparu jest terere, czyli Yerba na zimno. Jej przyrz?dzenie jest niezwykle proste – wystarczy zala? susz ch?odn? wod?, doda? sok owocowy i lód. Przyjemne orze?wienie, a zarazem olbrzymia dawka pozytywnej energii, gwarantowane.

Yerba Mate to napój, po który powinni si?gn?? wszyscy, którzy szukaj? ciekawej alternatywy dla kawy czy herbaty. Odpowiednio zaparzony i podany w oryginalnym naczyniu b?dzie bowiem doskonale smakowa?, a do tego mo?e korzystnie wp?yn?? na zdrowie i samopoczucie pij?cego. Na koniec warto doda?, ?e zgodnie z indiańsk? legend? i po?udniowoamerykańsk? tradycj?, Yerba nazywana jest ?napojem przyja?ni”. Najlepiej zatem naparem delektowa? si? nie tylko w pojedynk?, ale równie? podzieli? si? nim z najbli?szymi sercu osobami.

Zestawy dost?pne w sklepach Czas na Herbat? ju? niebawem!

Podobne artyku?y

 
上海福彩 北碚区| 红安县| 佳木斯市| 永州市| 彭水| 荆门市| 侯马市| 文山县| 海城市| 荔浦县| 昭觉县| 北票市| 务川| 通江县| 乐陵市| 乌拉特中旗| 太原市| 舟曲县| 江山市| 余干县| 宁远县| 孟州市| 自贡市| 迁西县| 宁城县| 新津县| 文登市| 科尔| 申扎县| 嘉善县| 望江县| 额尔古纳市| 松原市| 毕节市| 磐石市| 化州市| 吴旗县| 行唐县| 阳曲县| 武邑县| 色达县|