Artyku? Dodaj artyku?

Polskie "superfoods", czyli dlaczego warto si?ga? po rodzime warzywa i owoce

18-07-2016, 02:00


?Superfoods” to kategoria produktów o wyj?tkowych w?a?ciwo?ciach. W?ród nich na szczególn? uwag? zas?uguj? lokalne sezonowe warzywa i owoce. ?Super ?ywno??” naturalnego pochodzenia zawiera cenne dla organizmu sk?adniki oraz posiada niezwyk?e warto?ci od?ywcze. O tym, jakie bogactwo kryje si? w rodzimych produktach opowie ekspert kampanii ?Pora na pomidora, czyli jak tu nie kocha? polskich warzyw i owoców” – Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, dietetyk i specjalista ds. ?ywienia.

Czosnek – na odporno?? i bóle g?owy

Polskie superfoods, czyli dlaczego warto si?ga? po rodzime warzywa i owoceNa zaszczytne miano superfoods zas?uguje czosnek – naturalny antybiotyk, skarbnica chemicznie czynnych zwi?zków – zawiera flawonoidy, aminokwasy, saponiny, zwi?zki ?luzowe, witaminy, makro- i mikroelementy, a tak?e olejki eteryczne bogate w siark? i allicyn?. Skutecznie zapobiega infekcjom wirusowym uk?adu oddechowego oraz wspomaga uk?ad odporno?ciowy. Czosnek niszczy paso?yty przewodu pokarmowego, takie jak owsiki, które zdarzaj? si? dzieciom zw?aszcza w wieku przedszkolnym. Zwi?zki siarki zawarte w czosnku hamuj? rozwój bakterii nie niszcz?c naturalnej flory bakteryjnej – co ma miejsce przy typowej antybiotykoterapii. Warzywo to dzia?a korzystnie równie? na uk?ad krwiono?ny, gdy? ma w?a?ciwo?ci przeciwzakrzepowe (chroni przed zawa?em i udarem), poprawia elastyczno?? ?cian naczyń krwiono?nych, obni?a ci?nienie krwi i pomaga regulowa? poziom cholesterolu. Koi te? bóle g?owy i u?atwia zasypianie.

Natka pietruszki – naturalne ?ród?o witamin

Wystarczy jedna ?y?ka zielonych listków natki pietruszki, aby zapewni? dzienne zapotrzebowanie na witamin? C. Natka zawiera te? du?? dawk? ?elaza oraz beta-karotenu, witaminy E, kwasu foliowego, magnezu, wapnia, potasu, fosforu, cynku, miedzi i manganu.

W olejkach eterycznych pietruszki znajdziemy apiol i mirystycyn?, które dzia?aj? dezynfekuj?co?i moczop?dnie, co dzia?a korzystnie na uk?ad moczowy oraz wspomaga leczenie kamicy nerkowej. Olejki eteryczne w natce dzia?aj? równie? rozkurczowo i ?agodz? bóle. Regularne spo?ywanie zielonych listków wspomaga trawienie, przynosi ulg? przy gazach, wzd?ciach, pobudza do pracy w?trob? i odtruwa organizm. Zielenina ta korzystnie dzia?a równie? na wzrok.

Dynia – zadba o w?trob? i uchroni od oty?o?ci

Ro?lina o w?a?ciwo?ciach leczniczych – dynia. Obni?a poziom cholesterolu we krwi, wspomaga leczenie nadci?nienia t?tniczego, niewydolno?ci nerek, chorób w?troby, oty?o?ci oraz ?agodzi zaburzenia przemiany materii. Jest doskona?ym ?ród?em beta-karotenu – jedynie ? szklanki mi??szu dyni zapewni dzienn? norm? beta-karotenu dla dziecka. Mi??sz bogaty jest tak?e?w witamin? C, PP, B1 i B2 oraz wapń, ?elazo, potas, magnez, fosfor i mied?. Na szczególn? uwag? zas?uguj? równie? pestki dyni – ?ród?o witaminy E, A i C oraz niezb?dnych nienasyconych kwasów t?uszczowych (NNKT). Pestki obni?aj? poziom cholesterolu i cukru we krwi oraz dzia?aj? przeciwpaso?ytniczo (na glisty, tasiemce i owsiki), moczop?dnie i przeciwzapalnie.?

Jarmu? – doceniony ju? w ?redniowiecznej Europie

Zielone li?cie jarmu?u zawieraj? bardzo du?e ilo?ci witaminy K, która odgrywa istotn? rol?
w procesie krzepni?cia krwi, korzystnie wp?ywa na gospodark? wapniow? oraz uwapnienie ko?ci. Dzia?a on przeciwzapalnie oraz bogaty jest w cenne przeciwutleniacze – chlorofil, lutein? czy sulforafan, a tak?e witaminy C, E i A –naturalne substancje chroni?ce przed nowotworami?i spowalniaj?ce procesy starzenia si? organizmu. Jarmu? jest tak?e ?ród?em witamin z grupy B, kwasu foliowego, b?onnika, a tak?e sk?adników mineralnych takich jak: wapń, magnez, potas, ?elazo i fosfor.
?

?

Aronia – królowa zdrowia

Na li?cie superfoods znalaz?a si? tak?e aronia, uwa?ana przez niektórych za najzdrowszy owoc jagodowy na ?wiecie. Owoc ten polecany jest cukrzykom, gdy? zawiera kwas chlorogenowy, który opó?nia wch?anianie glukozy. Bioflawonoidy aronii – rutyna i antocyjany? korzystnie wp?ywaj? na popraw? wzroku i przyczyniaj? si? do obni?enia ci?nienia krwi. Rutyna dodatkowo wspomaga i wyd?u?a dzia?anie witaminy C, zwi?kszaj?c odporno?? organizmu. Aronia to bomba przeciwutleniaczy, gdy? poza flawonoidami zawiera tak?e kwercetyn?, katechiny, leukocyjany,?a tak?e sporo witaminy E i C. Dzi?ki takim w?a?ciwo?ciom uwa?ana jest za owoc przeciwnowotworowy i wspomagaj?cy ?rodki farmakologiczne stosowane w leczeniu raka.

?urawina – w walce z bakteriami i chorobami serca

Silne w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne, które wykorzystuje si? w bakteryjnych chorobach uk?adu moczowego, pokarmowego czy chorobach dzi?se? ma równie? ?urawina. Najlepiej znany jest jej korzystny wp?yw??na uk?ad moczowy – owoce ?urawiny zawieraj? kwas chinowy, który chroni tak?e przed powstawaniem kamieni nerkowych. Owoc ten wspomaga równie? niszczenie bakterii Helicobacter pylori – uwa?an? za g?ówn? przyczyn? choroby wrzodowej ?o??dka i?dwunastnicy. Ma ona te? w?a?ciwo?ci probiotyczne – wspomaga wzrost dobroczynnej mikroflory jelitowej. ?urawina wp?ywa dobroczynnie na uk?ad krwiono?ny, gdy? dzia?a przeciwzakrzepowo oraz pomaga obni?y? poziom z?ego cholesterolu LDL. Czerwone owoce zapobiegaj? powstawaniu p?ytki naz?bnej, zmniejszaj? te? zapadalno?? na choroby przyz?bia?i dzi?se?. To skarbnica przeciwutleniaczy – witaminy C, beta-karotenu, a tak?e polifenoli?i flawonoidów, dzi?ki którym przeciwdzia?a chorobom serca i nowotworom.

Jagody – zadbaj? o wzrok i usun? toksyny

Medycyna ludowa traktowa?a czarne jagody jak cudowny lek na wiele chorób. Do dzi? lekarze zalecaj? jedzenie jagód podczas kuracji przeciwko glistom i owsikom u dzieci. Suszone jagody, napary lub soki s? domowym sposobem na leczenie biegunek, gdy? dzi?ki du?ej zawarto?ci garbników uszczelniaj? b?ony ?luzowe ?o??dka, neutralizuj? szkodliwe produkty przemiany materii i spowalniaj? ruchy robaczkowe jelit. Sok z jagód wychwytuje z organizmu wszelkie toksyny, wi?c jest dobry na zatrucia. Czarne jagody s? dobroczynne dla oczu – opó?niaj? proces utraty wzroku chroni?c plamk? ?ó?t? w siatkówce, dodatkowo zapobiegaj? powi?kszaniu si? krótkowzroczno?ci i poprawiaj? widzenie w ciemno?ciach. ?wie?e jagody oraz wyci?gi z li?ci reguluj? poziom cukru we krwi, obni?aj? poziom z?ego cholesterolu (LDL) i podnosz? poziom dobrego (HDL). Jagody zawieraj? tak?e sporo witamin, m.in. z grupy B, C, A, PP oraz sk?adniki mineralne – selen, cynk, mied? i mangan.

Podobne artyku?y

 
上海福彩 射阳县| 常山县| 武定县| 渝北区| 社旗县| 花莲市| 广东省| 蛟河市| 德昌县| 沙河市| 崇义县| 香格里拉县| 台州市| 濮阳市| 岐山县| 巴马| 读书| 文化| 泾源县| 西贡区| 马边| 太白县| 云霄县| 长春市| 缙云县| 佛学| 禹州市| 民丰县| 集安市| 噶尔县| 固安县| 从化市| 陕西省| 门源| 益阳市| 葵青区| 伊金霍洛旗| 衡山县| 洪雅县| 化州市| 柳林县|