Artyku? Dodaj artyku?

Air Products wprowadza na rynek tunel zamra?alniczy Freshline® IQF+

15-09-2015, 02:00

Wi?ksza przepustowo?? i ni?sze koszty produkcji przy zachowaniu wysokiej jako?ci – Air Products wprowadza na rynek tunel zamra?alniczy?Freshline? IQF+

Rozwi?zania Air Products dla bran?y spo?ywczej na Targach POLAGRA-TECH 2015,
21-24 wrze?nia, pawilon 5, stoisko 112

Logo Air ProductsFirma Air Products wspiera producentów ?ywno?ci w osi?ganiu wy?szych wolumenów produkcji przy zachowaniu wysokiej jako?ci dzi?ki najnowszemu rozwi?zaniu w zakresie szybkiego zamra?ania pojedynczych porcji produktów – tunelowi Freshline? IQF+ (Individually Quick Frozen Plus).

Tunel zamra?alniczy Freshline? IQF+ Air ProductsOferowane przez Air Products tunele IQF zapewniaj? ju? elastyczno?? i jako??, nawet w przypadku najmniejszych produktów. Tunel zamra?alniczy Freshline? IQF+ daje teraz mo?liwo?? produkowania du?ych ilo?ci pojedynczo zamro?onych produktów o wysokiej jako?ci przy minimalnych kosztach. Tunel ten mo?e indywidualnie i szybko zamrozi? ka?dy ca?y produkt lub jego powierzchni? zewn?trzn? (krewetki, owoce, mi?so…) bez kompromisów w zakresie higieny, bezpieczeństwa czy jako?ci.

Kompaktowy, prosty w instalacji, rozruchu i eksploatacji tunel zamra?alniczy Freshline? IQF+ jest rozwi?zaniem dla wolumenów przekraczaj?cych nawet 1,5 tony na godzin?, co stanowi?o do tej pory maksimum dla standardowych tuneli zamra?alniczych IQF.? Przednia cz??? nowego tunelu generuje? mi?kki ruch ko?ysz?cy, dzi?ki czemu produkty nie sklejaj? si? ze sob?, za? niemal natychmiastowe zamro?enie pozwala zachowa? w?a?ciwo?ci produktu.

Tunel zamra?alniczy Freshline? IQF+ Air Products

Nowy tunel kriogeniczny ma równie? bardzo wysok? efektywno??, zapewniaj?c ni?sze zu?ycie azotu. Janusz Pa?dziora, Mened?er Rynku Spo?ywczego na Europ? Centraln?, Air Products, wyja?nia:

?Dzi?ki unikalnemu systemowi transferu zimna, opracowanemu specjalnie przez ekspertów z dzia?u badawczo-rozwojowego Air Products, mogli?my zapewni? optymaln? wydajno?? ciek?ego azotu, który pe?ni funkcj? czynnika ch?odniczego. To z kolei pozwala uzyska? ultraszybki proces i wy?sz? jako?? przy zachowaniu ni?szych kosztów operacyjnych w porównaniu z innymi tunelami kriogenicznymi lub urz?dzeniami do zamra?ania przez zanurzenie dost?pnymi na rynku”.

Najnowocze?niejsze rozwi?zania z zakresu higieny zastosowane w tunelu zamra?alniczym Freshline? IQF+ upraszczaj? czyszczenie i zapewniaj? pe?n? zgodno?? z mi?dzynarodowymi normami.

Kliknij tutaj, aby obejrze? film na temat nowego tunelu.

Aby uzyska? wi?cej informacji na temat tunelu Freshline? IQF+, odwied? stron?:?? www.airproducts.com.pl/microsites/freshthinking

?ród?o: AIR PRODUCTS SP. Z O.O.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Inne publikacje firmy


 
上海福彩 宁阳县| 墨江| 石景山区| 温泉县| 莱州市| 怀柔区| 洞口县| 松桃| 西乌珠穆沁旗| 海晏县| 准格尔旗| 忻城县| 比如县| 客服| 乌鲁木齐市| 二连浩特市| 龙井市| 远安县| 基隆市| 乃东县| 沈阳市| 米林县| 宁国市| 绥芬河市| 敖汉旗| 文山县| 嘉祥县| 屯留县| 田东县| 满洲里市| 灵川县| 灵石县| 东莞市| 景宁| 冀州市| 公主岭市| 霍邱县| 安远县| 逊克县| 读书| 石棉县|