Artyku? Dodaj artyku?

Energooszcz?dne innowacje Franke

05-12-2014, 01:00

?
Piekarnik Crystal White CR 981 M WH M DCT marki Franke
?
P?yta indukcyjna Sinos FHI 904 4l ST WH marki Franke
?
Okap Swing FSW 918 BK XS marki Franke

Przy wyborze urz?dzeń gospodarstwa domowego trzeba zwraca? szczególn? uwag? na ich energooszcz?dno??. To nie tylko pozytywnie wp?ywa na rodzinny bud?et, ale równie? przyczynia si? do ochrony ?rodowiska. Warto pami?ta?, ?e to co wypracujemy teraz, z pewno?ci? da wymierne efekty w przysz?o?ci. Czas na wymian? sprz?tu AGD na nowy.

Firma Franke tak?e stawia na ochron? ?rodowiska i w pe?ni anga?uje si? w rozwój technologii oszcz?dzaj?cych energi?. Najbardziej energooszcz?dne innowacje, producent wprowadzi? do gamy piekarników, okapów i p?yt indukcyjnych. Spektakularna technologia zastosowana w piekarnikach Franke polega na wykorzystaniu zupe?nie nowej, energooszcz?dnej metody grzania- Dynamic Cooking Technology, w skrócie DCT. Grza?ki wykorzystane w piekarniku nagrzewaj? si? du?o szybciej w porównaniu do tradycyjnych i zu?ywaj? na to znacznie mniej energii. Dzi?ki zastosowaniu energooszcz?dnej technologii DCT mo?na przygotowa? czterodaniowy posi?ek wykorzystuj?c zaledwie 1 kW energii.

Modele okapów Sinos i Swing oznaczone zosta?y jako GREEN LINE. Wybór jednego z tych okapów to korzy?? zarówno dla u?ytkownika jak i ?rodowiska. Poprzez zastosowanie bezszczotkowych silników oraz o?wietlenia LED zu?ywaj? znacz?co mniej energii elektrycznej. Okapy te w porównaniu do urz?dzeń ze standardowym silnikiem oraz halogenami pozwalaj? rocznie unikn?? nawet 288 kg emisji CO2.

W przypadku p?yt indukcyjnych Franke, producent zastosowa? now? technologi? Plus, która znacz?co zmniejsza zu?ycie energii. Polega na zwi?kszeniu mocy w krótszym czasie i przy mniejszym zu?yciu energii, co daje znaczn? popraw? energooszcz?dno?ci.

Nowe urz?dzenia AGD Franke u?atwiaj? codzienne prace domowe, s? funkcjonalne i pi?knie si? prezentuj? nadaj?c niepowtarzalny charakter przestrzeni kuchennej, ale co wa?ne, producent oferuje swoim Klientom szereg rozwi?zań, które przyczyniaj? si? do oszcz?dno?ci energii i pozytywnie wp?ywaj? na ?rodowisko naturalne.?

Podobne artyku?y

 
上海福彩 阳原县| 西贡区| 双桥区| 三原县| 安岳县| 神农架林区| 安庆市| 青龙| 平阴县| 焉耆| 江口县| 磐石市| 县级市| 安泽县| 信阳市| 巧家县| 阜康市| 东丽区| 治县。| 锦州市| 林甸县| 和林格尔县| 新建县| 宣威市| 汝南县| 安达市| 景泰县| 浏阳市| 阳泉市| 信宜市| 濮阳市| 宁远县| 汉阴县| 漾濞| 吉林市| 宣化县| 揭西县| 贡嘎县| 景宁| 隆子县| 峡江县|