Artyku? Dodaj artyku?

Czy straci?a?/e? kiedy? kontakty z telefonu?

15-07-2015, 02:00

logo adresorium, zabezpiecz swoje kontakty, Czy straci?a?/e? kiedy? kontakty z telefonu?Je?eli tak to wiesz jak ci??ko je odzyska? je?eli nie by?o kopii zapasowej. Je?eli nie mia?a?/e? takiej sytuacji to pomy?l o niej i… no w?a?nie, tragedia.

Telefon mo?e by? tani ale jego zawarto?? bezcenna. Kontakty do partnerów biznesowych, klientów rodziny s? dla nas wa?ne ich utrata to spory problem. Tak?e zmiana numeru telefonu naszego czy osoby, do której mamy zapisany kontakt wymaga pracy zwi?zanej z poinformowaniem wszystkich z ksi??ki (zwykle sms’em) co wi??e si? równie? z r?czn? aktualizacj? u ka?dego z naszych znajomych.

Dlatego powsta? system adresorium.com – jest to aplikacja samoaktualizuj?cej si? ksi??ki adresowej.

Jak dzia?a?

Instalujesz aplikacj?, rejestrujesz si? na platformie. Nast?pnie poprzez platform? informujesz wszystkich swoich znajomych z ksi??ki o tym, ?e korzystasz z adresorium. Im wi?cej osób b?dzie korzysta? tym Twoja ksi??ka b?dzie aktualniejsza.

Dwa proste przyk?adów ale spory problem:

  1. Gubisz telefon lub ulega on uszkodzeniu, je?eli nie mia?e? kopii bezpieczeństwa to odzyskanie wszystkich kontaktów mo?e by? niemo?liwe a na pewno b?dzie czasoch?onne. Maj?c konto w adresorium, instalujesz aplikacj? na nowym urz?dzeniu i pobierasz kontakty – ksi??ka odzyskana!
  2. Twój znajomy zmienia numer – pewnie dostaniesz od niego sms’a, musisz wej?? w kontakty, edytowa? wpis, podmieni? numer na nowy – zrobione. Jednak ?atwej by?oby z adresorium, aplikacja informuje Ciebie, ?e Twój znajomy zmieni? numer i pyta czy chcesz zaktualizowa? w swojej ksi??ce. Jednym klikni?ciem potwierdzasz i gotowe! Ta sama sytuacje b?dzie gdy Ty zmienisz numer – pomy?l jakie to proste i wygodne!

Poda?em przyk?ady numerów telefonów ale adresorium dba o wszystkie dane kontaktowe zapisane w ksi??ce.

Adresorium mo?na porówna? do ubezpieczenia, w sumie szkoda pieni?dzy i szkoda zachodu, ale jak si? wydarzy przykra sytuacja to cieszymy si?, ?e jednak by?o. Adresorium to aplikacja, która dzia?a w tle i dba o aktualno?? i bezpieczeństwo Twojej ksi??ki adresowej, przypomina si? tylko w sytuacjach wa?nych dla Ciebie.

Skorzystaj bezp?atnie i sprawd? mo?liwo?ci na www.adresorium.com

UE logo, program regionalny, narodowa strategia spólno?ci, województwo kujawsko-pomorskie, Unia Europejska

??

Projekt: "Wdro?enie e-us?ugi Adresorium oraz telepracy w firmie Vertica" jest wspó?finasowany ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze ?rodków bud?etu Państwa.

 
上海福彩 曲沃县| 荥阳市| 赤城县| 大埔区| 博罗县| 信丰县| 科尔| 泰顺县| 长治市| 营山县| 手机| 洮南市| 兴仁县| 双辽市| 浠水县| 五指山市| 枣庄市| 梧州市| 通海县| 望谟县| 霍邱县| 乌兰察布市| 衢州市| 定州市| 古浪县| 河北省| 萨嘎县| 芜湖县| 嘉鱼县| 泽库县| 泰顺县| 合江县| 杭锦旗| 宜良县| 邵武市| 临朐县| 石棉县| 和田市| 嘉鱼县| 上虞市| 务川|