Artyku?y - Wiadomo?ci


 
?Kulinarnie Mocni” otwieraj? Nowy Rok wspólnym gotowaniem - zdj?cie

?Kulinarnie Mocni” otwieraj? Nowy Rok wspólnym gotowaniem

17-01-2020

Ale jaja! – pod tak? nazw? odby?a si? druga ods?ona warsztatów kulinarnych w ramach programu edukacyjnego ?Kulinarnie mocni”. To wspólna inicjatywa Federacji Polskich Banków ?ywno?ci i firmy McCormick, w?a?ciciela marki Kamis.

Czytaj wi?cej

 
W dobrej formie w nowym roku – jak je?? pysznie i zdrowo? - zdj?cie

W dobrej formie w nowym roku – jak je?? pysznie i zdrowo?

16-01-2020

Czas postanowień noworocznych w pe?ni! To w?a?nie teraz czujemy si? silnie zmotywowani do wprowadzania pozytywnych zmian w swoim stylu ?ycia. Zmiana nawyków ?ywieniowych to jedno z najpopularniejszych wyzwań, które podejmujemy. Na co zwróci? uwag? podczas przygotowywania posi?ków? I jak ograniczy? wykorzystanie produktów, które negatywnie wp?ywaj? na nasze samopoczucie i sylwetk?? Oto kilka praktycznych wskazówek.

Czytaj wi?cej

 
Jak utrzyma? porz?dek w kuchni restauracyjnej? - zdj?cie

Jak utrzyma? porz?dek w kuchni restauracyjnej?

14-01-2020

Znasz zasady czystej restauracji? Wiesz, jak wyposa?y? zaplecze, aby zachowanie higieny by?o proste? Wa?ne jest odpowiednie rozplanowanie przestrzeni, wybór mebli i urz?dzeń z ?atwej w piel?gnacji stali nierdzewnej, ale tak?e inwestycja w sprz?ty, które pomog? zachowa? porz?dek na bie??co – jak zmywarki gastronomiczne.

Czytaj wi?cej

 
Historia ?wi?tecznego piernika, czyli sk?d wzi?? si? on na bo?onarodzeniowym stole? - zdj?cie

Historia ?wi?tecznego piernika, czyli sk?d wzi?? si? on na bo?onarodzeniowym stole?

09-01-2020

Uwa?a si?, ?e s?owo "piernik" wykszta?ci?o si? na podstawie staropolskiego "pierny", oznaczaj?cego co? pieprznego. Cho? dzisiaj za polsk? stolic? piernika uznaje si? Toruń, to pierwszy cech piernikarzy za?o?ony zosta? w... ?redniowiecznym Krakowie!

Czytaj wi?cej

 
Wielofunkcyjne i niezawodne piece cukierniczo-piekarnicze - zdj?cie

Wielofunkcyjne i niezawodne piece cukierniczo-piekarnicze

03-01-2020

S? niezb?dne w ka?dej piekarni i cukierni, niezale?nie od skali prowadzonej przez nie dzia?alno?ci. Mowa o nowoczesnych, wykazuj?cych si? ponadprzeci?tn? funkcjonalno?ci?, piecach elektrycznych, s?u??cych do wypieku pieczywa tradycyjnego i cukierniczego. Piece maj? konstrukcj? modu?ow?, dzi?ki niej mo?liwe jest dostosowanie pracy urz?dzenia do bie??cych potrzeb. Taka mo?liwo?? z kolei znacz?co zwi?ksza efektywno?? wypieku i co za tym idzie - równie? ergonomi? pracy w piekarni czy cukierni.

Czytaj wi?cej

 
Smaczne ?wi?ta z TRADYCYJNYMI w?dlinami - zdj?cie

Smaczne ?wi?ta z TRADYCYJNYMI w?dlinami

05-12-2019

Bez w?tpienia id? ?wi?ta. Niebawem wspólnie z najbli?szymi zasi?dziemy do ?wi?tecznych sto?ów. Na Wigilii zgodnie z wielowiekow? tradycj? pojawi? si? dania tylko postne. Natomiast w kolejne ?wi?teczne dni b?dziemy degustowa? wybrane - ze szczególn? uwag? - specjalnie na t? okazj? w?dliny i mi?sa. ?wi?teczna oferta marki Hańderek to du?y wybór pieczonych i gotowanych szynek, schabów i kie?bas TRADYCYJNYCH w smaku i sposobie przygotowania.

Czytaj wi?cej

 
Kuchnia pe?na smaków i aromatów - zdj?cie

Kuchnia pe?na smaków i aromatów

04-12-2019

Nawet to, co dotychczas by?o naszym przysmakiem, mo?e z czasem przesta? nam smakowa?.

Czytaj wi?cej

 

Risotto z kurczakiem i pieczarkami w wersji oryginalnej i "oszukanej"

03-12-2019

Risotto to jedno z najpopularniejszych dań kuchni w?oskiej - zaraz po pizzy i makaronach. Uwielbiamy je za szybko?? i prostot? przygotowania, a tak?e za ró?norodno?? smaków. Wystarczy pozna? podstawowy przepis, aby tworzy? z niego autorskie dania z ulubionymi dodatkami. Poznaj przepis na oryginalne w?oskie risotto oraz risotto w wersji nieco bardziej spolszczonej.

Czytaj wi?cej

 
Dietetyczny catering na ma?e przyj?cie sposobem by przekona? bliskich do zdrowego jedzenia - zdj?cie

Dietetyczny catering na ma?e przyj?cie sposobem by przekona? bliskich do zdrowego jedzenia

02-12-2019

Coraz wi?cej osób zwraca dzi? uwag? na to, aby prowadzi? zdrowy tryb ?ycia. Coraz cz??ciej odwiedzane si?ownie, zaj?cia z aerobiku czy lekcje yogi to ju? nie sama moda a sposób na utrzymanie swojego cia?a w dobrej kondycji fizycznej. Uprawienie sportu i medytacje wzbogacone o dobrze dobran? diet? sprawi?, ?e organizm poczuje si? odpr??ony, odm?odzony i gotowy do przyj?cia kolejnych wyzwań.

Czytaj wi?cej

 
Jakie s? zalety diety pude?kowej? - zdj?cie

Jakie s? zalety diety pude?kowej?

28-11-2019

Dieta pude?kowa ju? od d?u?szego czasu podbija serca Polaków.

Czytaj wi?cej

 

Wszystkich: 834

Najpopularniejsze tagi
 
上海福彩 皮山县| 威远县| 黄山市| 抚远县| 治多县| 溧阳市| 桐梓县| 高邑县| 花垣县| 五峰| 东阳市| 东至县| 博罗县| 大足县| 黄平县| 榕江县| 恩平市| 信宜市| 南通市| 资阳市| 兴安县| 双峰县| 梁山县| 焉耆| 阿拉善右旗| 开鲁县| 拉孜县| 邵阳市| 吉林省| 东乌珠穆沁旗| 高要市| 普格县| 呼图壁县| 洪江市| 黄冈市| 丽江市| 永善县| 阳山县| 孟州市| 广西| 武陟县|